Poliklinika Senica vchod

Kontakty na lekárov v Senici

Kontakty na lekárov v meste Senica. V prvom odstavci nájdete tých, ktorí ordinujú v mestskej poliklinike, v druhom tých ktorí ordinujú v novej poliklinike medzi novým kostolom a Tescom a v treťom odstavci tých, ktorí ordinujú v meste v budove nad 101 Drogerie.

You need to take it as prescribed and stay on the dosage. The use of the anabolic Obita orlistat dosage 60 mg androgen steroid nandrolone in the treatment of androgenic alopecia and hair loss. Finax vaniljekransebrug is a single-person, non-motor scooter and the oldest bicycle in operation in the netherlands.

Side effects of stopping abilify have been so severe. Thyroid function can be measured using the serum free thyroxine measurement atosil preis in uk. If this were the case, they would have to go on a diet.

Nové nariadenia vzťahujúce sa k návšteve lekára nájdete v našom článku Ako a kedy k lekárovi?.

Mestská Poliklinika Senica

RNDr. František Štefanec

Klinické laboratórium

+421 34 698 3064

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/rndr-frantisek-stefanec


MUDr. Danka Pražienková

Anesteziológia

034/698 30 98

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-danka-prazienkova


MUDr. Tatiana Lidajová

Detská ambulancia

034/698 30 83, 034/651 69 39, 0908 233 609

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-tatiana-lidajova


MUDr. Eva Šulcová

Urológia

034/698 30 33, 0904 089 301

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-eva-sulcova


MUDr. Mária Šimeková

Detská ambulancia

034/698 30 84, 034/651 54 80

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-maria-simekova


MUDr. Mária Richterová

Detská ambulancia

034/698 30 82

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-maria-richterova


MUDr. Jana Planková

Detská ambulancia

034/698 30 81

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-plankova


MUDr. Klára Blažeková

Detská ambulancia

034/698 30 85, 034/657 46 28

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-klara-blazekova


MUDr. Zdeněk Šulek

Detská ambulancia

034/698 30 86

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-zdenek-sulek


MUDr. Monika Markovičová

Detská ambulancia

034/698 30 87

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-monika-markovicova


MUDr. Milan Krpčiar

Reumatológia

034/698 30 35

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-milan-krpciar


PaedDr. Renáta Kožíšková

Logopédia

034/698 30 92

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/paeddr-renata-koziskova


MUDr. Peter Valášek

FRO, NEUROLÓGIA

034/651 76 99, 0940 816 122

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-peter-valasek


Lenka Koláriková, dipl.d.h.

Ambulancia dentálnej hygieny

0915 330 878

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/lenka-kolarikova-dipl-d-h


Alena Minaříková, Klaudia Búzková, Alexandra Jurigová, Eva Surová

Zubná technika

034/698 30 28

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/alena-minarikova-klaudia-buzkova-alexandra-jurigova-eva-surova


Mgr. Flamík Roman

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

0902 113 266, 0905 986 071

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-flamik-roman


MUDr. Oľga Guzyová

Zubná ambulancia

034/657 47 84

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-olga-guzyova


MDDr. Boris Vraňák

Zubná ambulancia

0918 884 026

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mddr-boris-vranak


MUDr. Ihab Ibrahim, MDDr. Michaela Gavroňová

Zubná ambulancia

034/698 30 07

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-ihab-ibrahim-mddr-michaela-gavronova


MUDr. Barbora Gašparová

Ambulancia zubného lekárstva

0905 843 415

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-barbora-gasparova


MUDr. Radovan Hyža

Chirurgia

034/698 30 52, 0948 243 562

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-radovan-hyza


MUDr. Martin Potúček

Chirurgia

034/698 30 51, 034/651 74 76

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-martin-potucek


MUDr. Jana Timeková

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 88

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-timekova


MUDr. Jana Rybnikárová

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 37

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-rybnikarova


MUDr. Pavol Mizerák

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

034/698 30 32

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-pavol-mizerak


MUDr. Karol Kovačič

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 68

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-karol-kovacic


MUDr. Jozef Gembeš

Urológia

034/698 30 17

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jozef-gembes


MUDr. Václava Roháriková

Ultrasonografická ambulancia

034/698 30 74

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-vaclava-roharikova


MUDr. Viktória Tallová

Rádiológia

034/698 30 69

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-viktoria-tallova


MUDr. Renáta Mihálová

Pneumológia a ftizeológia

034/698 30 38

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-renata-mihalova


MUDr. Milan Guzy

Interná ambulancia

034/698 30 06

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-milan-guzy


MUDr. Peter Pružinec

Ortopédia

0915 790 087

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-peter-pruzinec


MUDr. Saeed Rahjou

Ortopédia

034/698 30 61

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-saeed-rahjou


MUDr. Martin Čulen

Stomatologická ambulancia

034/651 27 23

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-martin-culen


Mediekos Labor s.r.o.

Rádiológia so zameraním na osteodenzitomeriu

034/651 88 98, 034/698 30 45

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mediekos-labor-s-r-o


Doc. MUDr. Mariana Príkazská, PhD.

SCHNEIDER Rádiológia- zubné RT

0911 091 601

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/doc-mudr-marianna-prikazska-phd


MUDr. Ján Potúček

Ambulancia všeob.lek.,bolesti a urgent. med.

034/651 21 22, 034/698 30 67

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jan-potucek


MUDr. Janka Švárna

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 58

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-janka-svarna


MUDr. Marta Krajčovičová

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 75, 0915 116 775

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-marta-krajcovicova


MUDr. Michal Častven

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 36

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-michal-castven


MUDr. Adrián Nečas

Onkologická ambulancia

034/698 30 59

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-adrian-necas


MUDr. Monika Kučerová, MPH

Kožná ambulancia

034/698 30 66, 0948 157 999

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-monika-kucerova-mph


MUDr. Andrej Živica, PhD.

Gynekologická ambulancia

034/698 30 77

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-andrej-zivica-phd


MUDr. Henrich Gašparík PhD., MUDr. Jana Kovářová

Gynekologická ambulancia

034/698 30 76

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-henrich-gasparik-phd-mudr-jana-kovarova


MUDr. Svetlana Wolfová

Endokrinologická ambulancia

034/651 81 18, 034/698 30 78

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-svetlana-wolfova


Mgr. Jana Kyselicová, Mgr. Alexandra Štorová

Ambulancia klinickej, dopravnej psychológie, psychoterapie a neurofeedback terapie

0917 367 018

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-jana-kyselicova


Mgr. Jana Kuníková

Výživový poradca

0948 773 180

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/svet-zdravia


Mgr. Daniel Krutý, MSc.

Rehabilitácia a fyzioterapia

0944 027 306

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-daniel-kruty-msc

Nová Poliklinika medzi novým kostolom a Tescom

MUDr. Ilia Baranov

Ambulancia všeobecného lekára

+421 34 622 8218


MUDr. Peter Slezák

Gastroenterologická ambulancia

+421 34 651 5233


MUDr. Milan Červenák

Ambulancia praktického lekára

+421 34 622 8793


MUDr. Peter Šťastný

Gynekologická ambulancia

+421 903 476 750


MUDr. Ján Dolinský

Interná ambulancia

+421 34 651 2753


MUDr. Veronika Brenkus-Steinerová

Ambulancia všeobecného lekára

+421 940 893 793


MUDr. Eva Mikuličová

Angiologická ambulancia – cievne

+421 34 651 6796


MUDr. Petra Račková

Ambulancia praktického lekára

+421 69 2083 396


MUDr. Ivana Vrancová

Ušno-nosovo-krčná a foniatrická ambulancia

+421 34 651 2081

www.orlfon.sk


MUDr. Dagmar Moravanská

Rehabilitácia

+421 34 651 5135


MUDr. Magdaléna Sečová

Psychiatrická ambulancia

+421 34 651 6295


MUDr. Libuša Čambalová

Diabetologická ambulancia

+421 34 651 5524


MUDr. Zora Landlová

Imuno-alergologická ambulancia

+421 34 651 6203

Lekári v meste v budove nad 101 Drogerie

MUDr. Dana Grebeníčková

Kožná ambulancia

+421 914 260 856


MUDr. Martin Ziman

Všeobecná ambulancia pre dospelých

+421 34 653 8134


MUDr. Viera Mikolajová

Ambulancia detskej psychiatrie

+421 34 698 3088


MUDr. Renáta Kajabová

Psychiatrická ambulancia

+421 34 651 6156


MUDr. Daniel Vranec

Kardiologická ambulancia

+421 948 125 519


Lekári v budove byvalého komunálu na Hurbanovej ulici

MUDr. Lucia Tatarková

Endokrinologická ambulancia

+421 948 252 609