Poliklinika Senica vchod

Kontakty na lekárov v Senici

Kontakty na lekárov v meste Senica. V prvom odstavci nájdete tých, ktorí ordinujú v mestskej poliklinike, v druhom tých ktorí ordinujú v novej poliklinike medzi novým kostolom a Tescom a v treťom odstavci tých, ktorí ordinujú v meste v budove nad 101 Drogerie.

Nové nariadenia vzťahujúce sa k návšteve lekára nájdete v našom článku Ako a kedy k lekárovi?.

Galaklinik na Štefánikovej

MUDr. Lukáš Turček

Ambulancia všeobecného lekára

+421 917 311 136


MUDr. Anna Shynkarevska

Ambulancia všeobecného lekára

+421 917 311 136

Mestská Poliklinika Senica

RNDr. František Štefanec

Klinické laboratórium

+421 34 698 3064

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/rndr-frantisek-stefanec


MUDr. Danka Pražienková

Anesteziológia

034/698 30 98

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-danka-prazienkova


MUDr. Tatiana Lidajová

Detská ambulancia

034/698 30 83, 034/651 69 39, 0908 233 609

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-tatiana-lidajova


MUDr. Eva Šulcová

Urológia

034/698 30 33, 0904 089 301

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-eva-sulcova


MUDr. Mária Šimeková

Detská ambulancia

034/698 30 84, 034/651 54 80

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-maria-simekova


MUDr. Mária Richterová

Detská ambulancia

034/698 30 82

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-maria-richterova


MUDr. Jana Planková

Detská ambulancia

034/698 30 81

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-plankova


MUDr. Klára Blažeková

Detská ambulancia

034/698 30 85, 034/657 46 28

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-klara-blazekova


MUDr. Zdeněk Šulek

Detská ambulancia

034/698 30 86

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-zdenek-sulek


MUDr. Monika Markovičová

Detská ambulancia

034/698 30 87

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-monika-markovicova


MUDr. Milan Krpčiar

Reumatológia

034/698 30 35

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-milan-krpciar


PaedDr. Renáta Kožíšková

Logopédia

034/698 30 92

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/paeddr-renata-koziskova


MUDr. Peter Valášek

FRO, NEUROLÓGIA

034/651 76 99, 0940 816 122

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-peter-valasek


Lenka Koláriková, dipl.d.h.

Ambulancia dentálnej hygieny

0915 330 878

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/lenka-kolarikova-dipl-d-h


Alena Minaříková, Klaudia Búzková, Alexandra Jurigová, Eva Surová

Zubná technika

034/698 30 28

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/alena-minarikova-klaudia-buzkova-alexandra-jurigova-eva-surova


Mgr. Flamík Roman

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

0902 113 266, 0905 986 071

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-flamik-roman


MUDr. Oľga Guzyová

Zubná ambulancia

034/657 47 84

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-olga-guzyova


MDDr. Boris Vraňák

Zubná ambulancia

0918 884 026

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mddr-boris-vranak


MUDr. Ihab Ibrahim, MDDr. Michaela Gavroňová

Zubná ambulancia

034/698 30 07

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-ihab-ibrahim-mddr-michaela-gavronova


MUDr. Barbora Gašparová

Ambulancia zubného lekárstva

0905 843 415

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-barbora-gasparova


MUDr. Radovan Hyža

Chirurgia

034/698 30 52, 0948 243 562

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-radovan-hyza


MUDr. Martin Potúček

Chirurgia

034/698 30 51, 034/651 74 76

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-martin-potucek


MUDr. Jana Timeková

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 88

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-timekova


MUDr. Jana Rybnikárová

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 37

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jana-rybnikarova


MUDr. Pavol Mizerák

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

034/698 30 32

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-pavol-mizerak


MUDr. Karol Kovačič

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 68

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-karol-kovacic


MUDr. Jozef Gembeš

Urológia

034/698 30 17

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jozef-gembes


MUDr. Václava Roháriková

Ultrasonografická ambulancia

034/698 30 74

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-vaclava-roharikova


MUDr. Viktória Tallová

Rádiológia

034/698 30 69

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-viktoria-tallova


MUDr. Renáta Mihálová

Pneumológia a ftizeológia

034/698 30 38

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-renata-mihalova


MUDr. Milan Guzy

Interná ambulancia

034/698 30 06

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-milan-guzy


MUDr. Peter Pružinec

Ortopédia

0915 790 087

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-peter-pruzinec


MUDr. Saeed Rahjou

Ortopédia

034/698 30 61

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-saeed-rahjou


MUDr. Martin Čulen

Stomatologická ambulancia

034/651 27 23

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-martin-culen


Mediekos Labor s.r.o.

Rádiológia so zameraním na osteodenzitomeriu

034/651 88 98, 034/698 30 45

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mediekos-labor-s-r-o


Doc. MUDr. Mariana Príkazská, PhD.

SCHNEIDER Rádiológia- zubné RT

0911 091 601

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/doc-mudr-marianna-prikazska-phd


MUDr. Ján Potúček

Ambulancia všeob.lek.,bolesti a urgent. med.

034/651 21 22, 034/698 30 67

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-jan-potucek


MUDr. Janka Švárna

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 58

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-janka-svarna


MUDr. Marta Krajčovičová

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 75, 0915 116 775

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-marta-krajcovicova


MUDr. Michal Častven

Ambulancia všeobecného lekára

034/698 30 36

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-michal-castven


MUDr. Adrián Nečas

Onkologická ambulancia

034/698 30 59

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-adrian-necas


MUDr. Monika Kučerová, MPH

Kožná ambulancia

034/698 30 66, 0948 157 999

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-monika-kucerova-mph


MUDr. Andrej Živica, PhD.

Gynekologická ambulancia

034/698 30 77

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-andrej-zivica-phd


MUDr. Henrich Gašparík PhD., MUDr. Jana Kovářová

Gynekologická ambulancia

034/698 30 76

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-henrich-gasparik-phd-mudr-jana-kovarova


MUDr. Svetlana Wolfová

Endokrinologická ambulancia

034/651 81 18, 034/698 30 78

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mudr-svetlana-wolfova


Mgr. Jana Kyselicová, Mgr. Alexandra Štorová

Ambulancia klinickej, dopravnej psychológie, psychoterapie a neurofeedback terapie

0917 367 018

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-jana-kyselicova


Mgr. Jana Kuníková

Výživový poradca

0948 773 180

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/svet-zdravia


Mgr. Daniel Krutý, MSc.

Rehabilitácia a fyzioterapia

0944 027 306

https://www.poliklinikase.sk/ordinacia/mgr-daniel-kruty-msc

Nová Poliklinika medzi novým kostolom a Tescom

MUDr. Ilia Baranov

Ambulancia všeobecného lekára

+421 34 622 8218


MUDr. Peter Slezák

Gastroenterologická ambulancia

+421 34 651 5233


MUDr. Milan Červenák

Ambulancia praktického lekára

+421 34 622 8793


MUDr. Peter Šťastný

Gynekologická ambulancia

+421 903 476 750


MUDr. Ján Dolinský

Interná ambulancia

+421 34 651 2753


MUDr. Veronika Brenkus-Steinerová

Ambulancia všeobecného lekára

+421 940 893 793


MUDr. Eva Mikuličová

Angiologická ambulancia – cievne

+421 34 651 6796


MUDr. Petra Račková

Ambulancia praktického lekára

+421 69 2083 396


MUDr. Ivana Vrancová

Ušno-nosovo-krčná a foniatrická ambulancia

+421 34 651 2081

www.orlfon.sk


MUDr. Dagmar Moravanská

Rehabilitácia

+421 34 651 5135


MUDr. Magdaléna Sečová

Psychiatrická ambulancia

+421 34 651 6295


MUDr. Libuša Čambalová

Diabetologická ambulancia

+421 34 651 5524


MUDr. Zora Landlová

Imuno-alergologická ambulancia

+421 34 651 6203

Lekári v meste v budove nad 101 Drogerie

MUDr. Dana Grebeníčková

Kožná ambulancia

+421 914 260 856


MUDr. Martin Ziman

Všeobecná ambulancia pre dospelých

+421 34 653 8134


MUDr. Viera Mikolajová

Ambulancia detskej psychiatrie

+421 34 698 3088


MUDr. Renáta Kajabová

Psychiatrická ambulancia

+421 34 651 6156


MUDr. Daniel Vranec

Kardiologická ambulancia

+421 948 125 519


Lekári v budove byvalého komunálu na Hurbanovej ulici

MUDr. Lucia Tatarková

Endokrinologická ambulancia

+421 948 252 609