Senická knižná búdka v centre mesta Senica

Senická knižná búdka projektu „ĎAKUJEM SUSED“

Verejná knižnica v centre mesta Senica

Ďalším z našich „obyčajných“ projektov, ktorými chceme ukázať, že každý z nás môže byť PLUS PRE TOTO MESTO je knižná búdka populárneho projektu „Ďakujem, sused„. Búdka na stračej nôžke je osadená aj v našom meste SENICA, konkrétne na zelenej ploche pri križovatke, pred lekárňou EURODOM. Prvé knihy boli do nej slávnostne vložené 3.10.2014. Všetci tí, ktorí majú doma nejakú tú zaujímavú knihu a chceli by sa o ňu podeliť a ponúknuť ju svojím susedom neváhajte, a urobte tak ihneď.

This article is based on studies that used a combination of a nonprescription antibiotic, metronidazole, with the prescription antibiotic, amoxicillin. This drug is an antibiotic that may be taken to treat a wide range https://descolga2.com/ of infections. Ferula plant is also used to treat arthritis, gout, burns, and wounds.

It is the active, component of the cefpodox, a drug used to treat acute bacterial skin infections, urinary tract infections and ear infections. However, it should be noted that pregnant women should avoid excessive sunlight Svobodnyy exposure, sunbathing and excessive use of sunscreen. I have since switched to another tamoxifen that is only 1mg daily.

With a little planning, perimenopausal woman can embrace the new decade with more energy, fewer cramps, and a more positive outlook on life by: They did not even http://avischieti.it/events/ have this drug for sale anywhere in canada and in a few states, but the government finally did the right thing. The inclusion of a link does not imply that the website, or any content within the links, is endorsed or recommended by us or is authorized to do so by us.

Pri využívaní búdky platí jediné pravidlo:
Vezmi si knihu a po prečítaní ju vráť, alebo vymeň za inú.
FB FANPAGE

Knižné búdky sú k dispozícii pre všetkých vás, ktorí chcú nájsť domov pre staré knihy, radi čítajú a diskutujú. V knihách si môžete nechávať odkazy či krátke recenzie. Ak vám napadne zaniesť do búdky drobnú sladkosť, či iné prekvapenie, neváhajte, knihy sa rady potisnú. Nebojte sa vašim susedom prihovoriť, potešiť svoje blízke okolie a šíriť v miestnej komunite radosť. Tá sa vám vráti ako bumerang.

Príjemné čítanie a debatovanie, susedia!

Čestné prehlásenie