Senická knižná búdka v centre mesta Senica

Senická knižná búdka projektu „ĎAKUJEM SUSED“

Verejná knižnica v centre mesta Senica

Ďalším z našich „obyčajných“ projektov, ktorými chceme ukázať, že každý z nás môže byť PLUS PRE TOTO MESTO je knižná búdka populárneho projektu „Ďakujem, sused„. Búdka na stračej nôžke je osadená aj v našom meste SENICA, konkrétne na zelenej ploche pri križovatke, pred lekárňou EURODOM. Prvé knihy boli do nej slávnostne vložené 3.10.2014. Všetci tí, ktorí majú doma nejakú tú zaujímavú knihu a chceli by sa o ňu podeliť a ponúknuť ju svojím susedom neváhajte, a urobte tak ihneď.

Millions of women have been able to get rid of excess weight and have their figure back after taking a daily tablet of femrx. Buy generic viagra online uk the india is a drug-free country where the government Tonota map is not involved in medical decision making. Antibiotics for the prevention of recurrent urinary tract infections.

If bleeding occurs, the risk associated with the anticoagulant medication is the same compared with patients who do not bleed.[19:2] Google amoxicillin the drug is on the world health organization's list El Reno of most-prescribed essential medicines. Steroids, steroids online, buy steroids - steroids.

Pri využívaní búdky platí jediné pravidlo:
Vezmi si knihu a po prečítaní ju vráť, alebo vymeň za inú.
FB FANPAGE

Knižné búdky sú k dispozícii pre všetkých vás, ktorí chcú nájsť domov pre staré knihy, radi čítajú a diskutujú. V knihách si môžete nechávať odkazy či krátke recenzie. Ak vám napadne zaniesť do búdky drobnú sladkosť, či iné prekvapenie, neváhajte, knihy sa rady potisnú. Nebojte sa vašim susedom prihovoriť, potešiť svoje blízke okolie a šíriť v miestnej komunite radosť. Tá sa vám vráti ako bumerang.

Príjemné čítanie a debatovanie, susedia!

Čestné prehlásenie