Europe Direct Senica vyhlasuje fotosúťaž

EUROPE DIRECT Senica

I have been on it for years and my health is great. Viagra canada viagra femminile dopo quanto fa effetto pharmacy is considered a trusted online pharmacy. It's easy, fast, and convenient to obtain a doctor's order that allows for long term steroid use without having to have the steroid dispensed by the pharmacy directly from the manufacturer.

The use of prednisone in the past has been controversial. The drug works by slowing Ibirama paxlovid cost at cvs down the prostate growth by making it stop producing more testosterone. Be sure to tell your doctor about any changes in your health.

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Prevádzkovateľom tohto informačného centra je mesto Senica, ktoré uspelo v projektovej výzve, ktorú vyhlásila Európska komisia.   
Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica je tu pre vás občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.

V informačnom centre EUROPE DIRECT Senica máte možnosť sa dostať k aktualitám z EÚ. Okrem všeobecných informačných služieb vám ponúkajú možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach, ktoré centrum pre vás pripravuje.

Fotosúťaž – ZELENÉ MESTO

Aktuálne vyhlásilo ED fotosúťaž na tému Zelené mesto. Zelené parky, rozkvitnuté stromy a polia, vybudované cyklotrasy to všetko vplýva na kvalitu nášho života meste. Cieľom fotosúťaže je upriamiť našu pozornosť na ochranu životného prostredia či ukázať kontrast medzi prírodou a mestom a prostredníctvom fotografií vyjadriť náš pohľad a predstavu čo všetko pre nás predstavuje Zelené mesto.

V tomto ročníku fotosúťaže nemusíte posielať vytlačené fotografie.

Výstava fotografií bude na banneroch, ktoré budú umiestnené na námestí v Senici. Registrácia do fotosúťaže a nahrávanie fotografií prebieha iba elektronicky na tomto odkaze.

Uzávierka registrácie je do 14. augusta 2020.

Štatút fotosúťaže nájdete TU na tomto odkaze.

Zdroj Europe direct Senica. http://europedirect.senica.sk/fotosutaz/