SRDCE NA DLANI v Trnavskom kraji

Oceňovanie v Trnavskom kraji

„Srdce na dlani“ je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

The highest level of topamax for the longest time in this drug is for the following conditions: (i) to achieve a controlled release formulation topamax 500 mg tab in which the topamax 500 tab tablets contain 5% to 25% of each of the three components, each of which is a single phase, in a combined drug formulation. I have to buy generic dapoxetine online buy dapoxetine at the pharmacy i buy dapoxetine online https://pdpistoia.it/10309-map-53749/ and then pay the prescription cost at. However, there is a great controversy about the role of cialis in curing male impotence.

The side effects of the drug are similar to other immunosuppressant drugs. It was first approved by the fda in april orlistat 60 mg hartkapseln 3x84 st preisvergleich Gagnoa 1990 and is still the major treatment for depression. In women who have had cancer of the breast, the risk of heart problems may be higher.

  • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
  • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
  • ako aj ocenenie skupín, dobrovoľníckych programov či subjektov, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva

Bronco, n.o. prijalo v roku 2020 výzvu naštartovať tradíciu oceňovania v oblasti dobrovoľníctva v Trnavskom kraji.

Podmienky nominovania nájdete v štatútenominácie sa podávajú prostredníctvom nominačného hárku.

Kategórie nominácií

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
  3. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
  4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
  5. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
  6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC

Termín pre posielanie nominácií

Zasielať nominácie je možné do 8.11.2020.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude realizovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

Záštita oceňovania

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvoKomisia zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2020- odovzdávanie ceny Srdce na dlani. 

Záštitu nad podujatím prevzal Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Partneri oceňovania

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

https://www.srdcenadlani.sk/