SRDCE NA DLANI v Trnavskom kraji

Oceňovanie v Trnavskom kraji

„Srdce na dlani“ je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

  • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
  • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
  • ako aj ocenenie skupín, dobrovoľníckych programov či subjektov, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva

Bronco, n.o. prijalo v roku 2020 výzvu naštartovať tradíciu oceňovania v oblasti dobrovoľníctva v Trnavskom kraji.

Podmienky nominovania nájdete v štatútenominácie sa podávajú prostredníctvom nominačného hárku.

Kategórie nominácií

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
  3. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
  4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
  5. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
  6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC

Termín pre posielanie nominácií

Zasielať nominácie je možné do 8.11.2020.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude realizovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

Záštita oceňovania

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvoKomisia zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2020- odovzdávanie ceny Srdce na dlani. 

Záštitu nad podujatím prevzal Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Partneri oceňovania

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

https://www.srdcenadlani.sk/