Štát si vybral senický internát za miesto nútenej karantény, mesto navrhuje iné riešenie (Aktualizované)

Zvolilo sa bezpečnejšie riešenie

Mestské zariadenie Chata nad plážou od veľkonočnej soboty prichýli repatriantov.

Už zajtra by malo byť v Chate nad plážou pri Kunovskej priehrade ubytovaných približne 60 Slovákov /závisí od skupín/, ktorí prišli zo zahraničia a majú štátom nariadenú karanténu. Repatrianti tu absolvujú povinnú 14-dňovú karanténu, alebo tu ostanú ubytovaní len do vykonania testovania na ochorenie COVID-19 a jeho negatívneho vyhodnotenia. Do mestskej chaty s kapacitu cca 75 miest budú repatrianti presunutí za asistencie policajných zložiek. Príprava na ubytovanie sa uskutočňuje za maximálneho zapojenia mesta Senica.

„Situáciu riešime od skorého rána, odkedy sme sa dozvedeli, že senický SČK bol oslovený ministerstvom vnútra so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním na pomoc pri registrácii repatriantov. Od začiatku sme hovorili, že lokalizácia tohto mestského zariadenia, ktoré sa nachádza prakticky v neobývanej v rekreačnej oblasti je výhodnejšia ako internát v širšom centre mesta. V týchto chvíľach chatu pripravujeme na príchod repatriantov. Mesto bude pre ubytovaných zabezpečovať aj dodávku stravy v jednorazových obaloch,“ konkretizuje primátor Senice Martin Džačovský.

Stredoškolský internát na Štúrovej ulici by mal na základe dnešnej dohody samosprávy so župou zasa poslúžiť ako pobytové alebo karanténne zariadenie pre ľudí pracujúcich v prvej línii, teda zdravotníkov, policajtov, hasičov…, ak budú mať obavu sa vracať po službe domov, aby neohrozili svoje rodiny. Od zajtra budú repatrianti aj v ubytovacích kapacitách Trnavského samosprávneho kraja v Moravskom Svätom Jáne a Trnave.

Pôvodný text

Viac ako 150 slovenských občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia, by malo byť umiestnených v štátom nariadenej karanténe v niektorom z nevyužívaných študentských domovov. V tejto súvislosti sa spomína aj internát SOŠ v Senici.

Internát SOŠ v Senici patrí v systéme školstva k tým modernejším. V dvoch izbách je miesto pre max. 6 ľudí, ktorí sa delia o spoločnú kúpeľňu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si ho štát a VÚC vytypovali ako miesto, kam umiestniť slovenských občanov, ktorí sa v súčasnosti vracajú na Slovensko a sú povinní stráviť predpísaný čas v povinnej, štátom nariadenej karanténe.

Vo svojom oficiálnom statuse župan Jozef Viskupič uvádza: “Pred pár minútami prišla správa, že ubytovacie kapacity našich župných internátov budú musieť byť využité na poskytnutie prístrešia našim spoluobčanom, ktorí sa vracajú do vlasti. Pripravovali sme sa na to od minulého týždňa a práve dnes sa kapacity troch a neskôr 7 internátov využije na to, aby sme pomohli tým, ktorí zostali za hranicami… Piešťany, Trnava, Moravský Svätý Ján a Senica, Dunajská streda sú miesta, kde bola určená možná kapacita a zabezpečenie dočasného domova ľudí, ktorí sa vrátia domov na Slovensko a z dôvodu bezpečnosti nešírenia nákazy musia počkať na výsledok testu: 5 dní ak sú negatívni, 14 dní v opačnom prípade.”

Z auta do izolácie, z autobusu do bunky

Zriaďovateľom internátu SOŠ v Senici je VÚC Trnavského samosprávneho kraja, ktorý má v plnej kompetencii rozhodovať o jeho využití. Internát je v súčasnosti uzatvorený, ako poslední z neho odišli študenti z Ukrajiny.

Internát prešiel v poslednom období modernizáciou, na mieste však nie sú obavy o majetok, ale skôr o všeobecnú bezpečnosť. Podľa všeobecných nariadení je totiž riskantný už samotný spôsob, podľa ktorého majú zariadenia rozdeľovať ľudí do buniek. Nariadenie hovorí, že tí, ktorí prídu sami v osobnom aute, majú zostať ubytovaní sami, a tí, ktorí prídu v autobuse majú byť ubytovaní v spoločných bunkách, čo nijako nerieši ani neznižuje riziko šírenia nákazy v objekte.

Reagujú aj občania

Na správy ohľadom využitia internátu SOŠ na karanténne účely reagujú aj obyvatelia priľahlých obytných domov. Internát, ktorí sa nachádza v rozšírenom centre mesta, je totiž umiestnený v ich bezprostrednej blízkosti a obyvatelia sa, pochopiteľne, začínajú zaujímať o svoju bezpečnosť.

Tú majú garantovať dobrovoľníci, ktorí sa majú postarať o to, aby dočasní obyvatelia internátu neopúštali jeho priestory.

Mesto navrhuje iné riešenie

Náročnosť a potrebu komplexného, no zároveň bezpečného riešenia vníma aj primátor mesta Senica, Martin Džačovský: ”Snažím sa minimalizovať akékoľvek riziká šírenia COVID-19 v meste Senica, a preto som pripravený ponúknuť priestory v menej obývanej oblasti pre občanov z nášho okolia, ktorí sa vracajú späť do krajiny.”

Mesto Senica tak chce vyjadriť solidárny postoj k občanom, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v komplikovanej situácii a je pripravené so štátnymi orgánmi spolupracovať. Na druhej strane však mesto považuje centrálne umiestnenie internátu v intraviláne mesta Senica jednoznačne za kritické a preto je pripravené ponúknuť náhradné riešenie.

O vývoji rokovaní mesta s predstaviteľmi VÚC vás budeme pravidelne a v čo najkratšom možnom čase informovať.