Senicania na výlete v Afrike

Seničan v Afrike

Ledabolo sú „videomejkeri“ zo Senice, ktorí sa snažili nájsť a zadefinovať svoj štýl v tomto segmente. Hľadali všade po svete až našli. Ledabolo prináša náučno-zábavný koncept videí vhodný pre širokú škálu obecentsva.

Hlavnými predstaviteľmi sú seničania Eduard Hečko a Michal Toth. Do tretice prispieva svojou angličtinou na vysokej úrovni a perfektným okom pre kompozíciu vo fotografii Martin Toth.

Trilógia zo Serengeti a NgoroNgoro

Momentálne vychádza ich trilógia cestopisov zo Serengeti a NgoroNgoro. Serengeti je celosvetovo známy národný park, NgoroNgoro je zase miesto s najväčšou koncentráciou zvierat na svete, prezývaný aj Africký Eden, teda raj. Všetka Africká zver, ktorú vídame v ZOO, v televízii, alebo na fotografiách tu žije vo svojom prirodzenom prostredí.

Fauna a flóra je to, čomu sa chcú venovať

Chalani tvrdia, že do Afriky sa vybrali po objavení dokumentárnych záľub. Išli si po skúsenosti a portfólio. Veria, že fauna a flóra sú najvzácnejšie smery, ktorým sa dnes možno venovať. A radi by svojimi zážitkami rozširovali nielen svoj všeobecný prehľad, ale aj všeobecný prehľad sledujúcich.

Krásne zábery, ktoré inšpirujú

Koniec koncov, zhodnoťte sami, či Vám cestopisy niečo dajú. Možno Vás dokonca inšpirujú si v budúcnosti vycestovať na podobné safari.

Seničania v Serengeti (piatok)

Seničania v Serengeti (sobota)

Viac videoobsahu nájdete aj na:

Facebook Page / Instagram / Youtube kanál