Zastávka MHD v Senici na Lipovej ulici

MHD Senica

Prinášame vám prehľad mestských spojov a aktuálne cestovné poriadky liniek MHD v Senici, ktoré vstúpili do platnosti 15.12.2019.

MHD v meste Senica má dve okružné linky (č.1 a č.3), jednu kyvadlovú (č.2) a jednu doplnkovú pre študentov z Čáčova (č.4).

Momentálne počas mimoriadnej situácie linky MHD Senica premávajú v prázdninovom režime a s viacerými obmedzeniami. Vstup do autobusov povolený len cestujúcim používajúcich ochranné rúška, respirátory, šatky, šály alebo iné alternatívy. Zároveň je zakázané obsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.

Linka číslo 1 MHD Senica

Linka číslo jedna premáva na okružnej trase z Autobusovej stanice, cez Sotinu okolo Polikliniky až do Kunova a naspäť sa vracia okolo Agrostavu, 2. ZŠ v Senici a Cintorína naspäť na Autobusovú stanicu.

Linka číslo 1 - MHD Senica

Presné zastávky sú: Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika, Sotinská, Kunov rázcestie, Kunov Jednota, Kunov IBV, Agrostav, II.Základná škola, Brezová, Vajanského, cintorín, Autobusová stanica.

Linka číslo 1 - MHD Senica - Cestovný Poriadok

Linka číslo 2 MHD Senica

Linka číslo premáva kyvadlovo zo Sotinej na Železničnú stanicu a naspäť. Od Zimného štadióna okolo Amfiteátra k Poliklinike. Ďalej pokračuje k Tescu od ktorého ide na Autobusovú stanicu a z nej krížom cez mesto na Dlhú ulicu a na Železničnú stanicu. Tou istou trasou ide aj naspäť.

Linka číslo 2 - MHD Senica
Linka číslo 2 – MHD Senica

Presné zastávky smerom na Železničnú stanicu sú: Sotina Zimný štadión, Sotina Amfiteáter, Poliklinika, TESCO, Autobusová stanica, Dlhá č.260, Gymnázium, DEMA, SPP, Technické služby, Železničná, ARRIVA, Železničná stanica.

Linka číslo 2 na železničnú stanicu - MHD Senica - Cestovný Poriadok

Presné zastávky smerom do Sotinej sú: Železničná stanica, Železničná, ARRIVA, Technické služby, DEMA, Gymnázium, Vajanského cintorín, Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika, Sotinská, Sotina Zimný štadión.

Linka číslo 2 na Zimný Štadión stanicu - MHD Senica - Cestovný Poriadok

Linka číslo 3 MHD Senica

Linka číslo tri premáva na okružnej trase v podstate okolo celého mesta. Z Čáčova smerom k bývalým kasárňam okolo odbočky na Tehelnú ulicu. Ďalej pokračuje cez Dlhú ulicu a odbáča na Priemyslenú ulicu, kde pokračuje až na IBV Záhrady. Z IBV Záhrady okolo Alchemu pokračuje cez Okružnú ulicu, ulicu SNP a k 2. ZŠ. Od 2 ZŠ. dole na Štefánikovú ulicu, ďalej po križovatku, kde odbáča do prava na Autobusovú Stanicu. Z Autobusovej stanice ide až k Tescu a na Polikliniku. Od Polikliniky ide zase naspäť cez Tesco a Autobusovú stanicu na križovatku, kde odbáča na Hviezdoslavovu ulicu a dokončuje celý okruh až do Čáčova.

Linka číslo 3 - MHD Senica
Linka číslo 3 – MHD Senica

Presné zastávky na najväčšom mestskom okruhu z Čáčova po Polikliniku sú: Čáčov dolný koniec, Tehelná, DEMA, Priemyselná mliekareň, Lipová IBV, Okružná, SNP Cintorín, II.ZŠ, Štefánikova, Mestský úrad, Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika.

Linka číslo 3 na Polikliniku - MHD Senica - Cestovný Poriadok

Presné zastávky na najväčšom mestskom okruhu z Polikliniky do Čáčova sú: Poliklinika, TESCO, Autobusová stanica, Hviezdoslavova, Čáčovská cesta, MAHLE, Čáčov MŠ, Čáčov horný koniec, Čáčov kostol, Čáčov dolný koniec.

Linka číslo 3 do Čáčova - MHD Senica - Cestovný Poriadok

Linka číslo 4 MHD Senica

Linka číslo štyri v hierarchii MHD Senica plní hlavne doplnkovú funkciu. Odchádza ráno z Autobusovej stanice na zastávku Čáčov Horný koniec, kde ráno zozbiera primárne študentov a prejde z Čáčova najprv cez Dlhú ulicu, kde vyloží študenov, ktorí študujú na 1. ZŠ., alebo na Stredných školách a pokračuje cez mesto, Autobusovú stanicu na Sadovú ulicu kde môžu vystúpiť študenti 3. ZŠ. a 4. ZŠ.

Linka číslo 4 - MHD Senica
Linka číslo 4 – MHD Senica

Presné zastávky z Čáčova až do Sotinej sú: Čáčov, horný koniec, Čáčov kostol, Čáčov dolný koniec, Tehelná, Gymnázium, Autobusová stanica, Sadová, Sotina, Amfiteáter, Sotina, Zimný štadión.

Linka číslo 4 z Autobusovej stanice do  Čáčova a z Čáčova so škôl - MHD Senica - Cestovný Poriadok