Umenie očami Seničanov #14: Ľubomír Miča

Povedzte našim čitateľom niečo o sebe.  Ako ste sa dostali k umeniu?

Mám 60 rokov a maľujem od malička, ale nebol som prijatý na umeleckú školu. V roku 2000 som začal navštevovať štúdium pre dospelých v ZUŠ Senica. Celý môj život pracujem ako rámar obrazov.  Od roku 1992 v tomto odbore podnikám.

Každý umelec prechádza vo svojej kariére určitým vývojom. Ako to bolo u Vás?

Po ukončení  ZUŠ -ky som absolvoval niekoľko výtvarných kurzov , sympózií,  plenérov. Nakúpil som si asi 150 odborných kníh, ktoré som následne roky študoval . Týmto som získal vedomosti  o perspektíve, kompozícii, teórii farieb, zákonitosti maľby krajiny, portrétu, aktu a všetkého, čo maľba prináša.     

Čo je pre Vás inšpiráciou pri tvorení?

Inšpirujem sa primárne abstraktným myslením a sekundárne ma zaujímajú rôzne environmentálne témy.

Ako vznikajú Vaše obrazy? Akú používate techniku? A aký štýl vlastne prezentujete?

Moje obrazy vznikajú na základe náhody, ktorú potom umocňujem rôznymi štruktúrami, do ktorých zasahujem gestickým spôsobom tak, že výsledná kompozícia dáva požadovaný abstraktný výsledok. Ako techniku som si zvolil olejomaľbu a prezentujem sa ako abstraktný umelec.

Ste majiteľom malého obchodíku Rámovanie obrazov v Sotine za amfiteátrom. Priviedlo Vás umenie k tomuto povolaniu? Koľko rokov už podnikáte?

Je šťastie v živote, keď sa Vám stane koníček povolaním. Takže ako výtvarník mám kladný vzťah k môjmu obchodu a povolaniu. Obrazy rámujem už 39 rokov a výtvarné potreby predávame od roku 2003, teda  17 rokov.

Sú Seničania kreatívni? Chceme nadviazať na Váš obchodík, v ktorom máte aj umelecké potreby. Chodí k Vám veľa výtvarníkov – umelcov na nákupy, či pohovor?

Seničania sú kreatívni tak stredne. Vidím tam veľké rezervy v samotnom výtvarnom posune a v objavovaní nových techník a materiálov. Často maľujú nekvalitnými farbami, a to sa potom prejaví na finálnom výzore obrazu. Ale často radíme zákazníkom ako a čím robiť, a naozaj viem s istotou povedať o každom našom tovare, lebo skôr ako začneme výrobok predávať ho najskôr v mojom ateliéri vyskúšam.

Čo by ste odporučili mladým výtvarníkom?

Výtvarníkom by som odporučil  viac experimentovať a hľadať nové spôsoby svojho výtvarného prejavu. Nezostávať len pri tej klasickej krajine, ale vidieť aj v iných témach zmysel . Myslím si, že tak, ako sa všetko okolo nás veľkou rýchlosťou mení, či už je to technika, kultúra, architektúra atď.,  tak sa musí meniť aj náš postoj k výtvarníctvu.

V krátkosti, aké sú Vaše úspechy? Výstavy, súťaže…

Tých ocenení a úspechov, ktoré ma vždy potešia, je veľa. Či už sú to regionálne, krajské alebo celoštátne. Všetky sú pre mňa inšpiratívne. Posledné ocenenie spomeniem – minulý rok som získal 2. miesto v súťaži Hľadáme umelcov Maľba SK – CZ kde sa zúčastnilo 180 súťažiacich z Čiech a Slovenska. Aktuálne 1. miesto na krajskej súťaži Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede za maľbu. A Cena Žitnoostrovského múzea za dlhodobú spoluprácu.

Ste členom niektorých zväzov, či združení výtvarníkov a umelcov? Čo to pre autora znamená?

Od roku 2012 som členom profesionálneho združenia ZVUZS teda Zväz výtvarných umelcov Západného Slovenska, s ktorými pravidelne vystavujem a spolupracujem. Na začiatku roka 2019 som si podal žiadosť na Fond na podporu umenia o zápis do zoznamu profesionálnych umelcov a na základe splnených kritérií bol  zápis uskutočnený. Považujem to za môj najväčší úspech v mojom výtvarnom živote.

Aké sú Vaše ďalšie ciele do budúcna? Čo by ste chceli dosiahnuť?

Chcel by som dosiahnuť to, aby moja maľba bola ešte viac uznávaná v kruhoch odbornej verejnosti. Plánujem robiť výstavu vo veľkých mestách, zvlášť sa teším na výstavu v Umelke v Bratislave, ktorú plánujem v roku 2022.

Ste zakladateľom občianskeho združenia SenArt, ktoré združuje výtvarníkov v Senici a okolí. Čo Vás viedlo založiť takéto združenie? V krátkosti nám predstavte náplň takéhoto združenia.

Som zakladateľom SenARTu, ale už nie som členom. Toto združenie som založil hlavne preto, aby sme sa mohli stretávať, vymieňať si názory a spolu vystavovať.

Kedy a kde bude najbližšia výstava?

Najbližšiu výstavu chystám k môjmu 60. jubileu v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, ktorá sa bude volať BIG and SMALL  a bude v septembri. V úvodnom programe vystúpim s mojou kapelou MODUL.  V Rybkách sa mi podarilo zbudovať kvalitný ateliér o veľkosti 52m2 a teraz robím malú súkromnú GALÉRIU ktorá sa bude volať LM GALÉRIA, bude hotová v r. 2021 a plocha galérie bude 74m2. Myslím si, že to bude dobré miesto na stretávanie sa s priateľmi a výtvarníkmi. A na to sa veľmi teším. L. Miča

www.lubomica.sk

www.ramovaniesenica.sk