Andrej Fišan, Tomáš Vacula a ich Gooal Academy

V tomto rozhovore by sme Vám chceli predstaviť dvoch Seničanov, ktorých spája šport a rozhodli sa spojiť svoje sily so zaujímavým projektom.

Tomáš Vacula, kondičný tréner futbalistov FK Senica, ktorého sme si predstavili v rubrike Seničania radia Seničanom, a Andrej Fišan, profesionálny futbalista, brankár, ktorý vo svojej kariére vystriedal niekoľko futbalových klubov u nás na Slovensku, ale aj v Čechách.

Senica-Plus-Gooal-Academy2

Tréneri pod hlavičkou GOOAL ACADEMY, ktorá vytvára športové programy pre deti, s cieľom zabezpečiť ich všestranný pohybový rozvoj. Záslužná činnosť v dnešnej pretechnizovanej modernej dobe, kedy vidíme deti častejšie zvierať v rukách mobil alebo tablet, ako loptu. V dobe, kedy decká sedia za počítačom doma, namiesto toho, aby sa so svojimi rovesníkmi hrali vonku, športovali, zabávali sa…Klobúk dolu, páni!

Chalani, tak predstavte nám, čo presne robíte?

Ako si už v úvode povedal, robíme športový program pre deti, zatiaľ po škôlkach, ale časom chceme rozšíriť našu pôsobnosť aj na prvý stupeň základných škôl. Oslovili sme všetky materské školy v Senici, a sme veľmi radi, že sa takmer všetky škôlky do programu zapojili a spolu s nami takmer 150 detí. Budeme radi, ak sa k nám zapoja aj ďalšie deti, pretože prioritou GOOAL ACADEMY je aby bolo súčasťou programu čo najviac detí.

Senica-Plus-Gooal-Academy1

Náš program je upravený tak, aby deti získali všestranné pohybové návyky, osvojovali si základné pohybové zručnosti s cieľom zabezpečiť ich motorický rozvoj. Chceme podporovať zdravie, radosť a kreativitu detí a vytvoriť základy pre prípadnú, zdôrazňujeme PRÍPADNÚ neskoršiu športovú špecializáciu.

Každé dieťa by podľa nás malo najprv ziskať aspoň prvotné zručnosti z každej oblasti športu, pričom prvky atletiky a gymnastiky by mali tvoriť základ. A až neskôr sa môžeme baviť o športovej špecializácii.

Senica-Plus-Gooal-Academy4

Ako teda spomínate, fungujete pod hlavičkou GOOAL ACADEMY, je to váš vlastný projekt?

Áno. Treba povedať, že to nie je naša značka. Ja osobne (Tomáš) som už dávnejšie mal myšlienku vytvoriť niečo podobné, pretože pohyb ako taký dnešným deťom chýba. Neovládajú základné lokomočné pohyby ako chôdza, beh, skok, hádzanie, chytanie, plazenie, lezenie. Prirodzený detský pohyb sa vytráca a to je alarmujúce.

Cez Andreja som sa dozvedel o GOOAL ACADEMY. Stretli sme sa so zakladateľmi, ktorí nám projekt predstavili. Pracovali na ňom 4 roky. V poslednom roku sa pustili do samotnej realizácie na južnom Slovensku a nás oslovili s ponukou zastrešovať náš región. Ide o dlhodobý projekt a postupne sa okruh našej pôsobnosti rozrastá.

Hlavným posolstvom Gooal Academy je, aby sa do športového programu zapojilo čo najviac materských a základných škôl na území SR a aby si deti našli cestu k športu a k zdravému životnému štýlu.

Senica-Plus-Gooal-Academy3

Ako teda vyzerá Váš tréning s deťmi?

V prvom rade by sme našu činnosť nešpecifikovali ako tréning. Je to športový program, tak to prezentujeme všetkým a všade. Pod pojmom tréning každý vidí nejaký drill, cibrenie určitých zručností. My musíme s deťmi začať od základov, naučiť ich správnym pohybovým stereotypom.

Výrazným prvkom v našich tréningoch je lopta, pretože tá je pre takmer každé dieťa známym predmetom už odmalička. Využívame rôzne pomôcky, pri ktorých je najdôležitejšia ich farebná pestrosť. Čím viac farieb, tým lepšie. Všetko, čo s deťmi robíme, musí byť samozrejme hravou formou, aby sme u nich udržali koncentráciu. Úsmev na tvári, to je to najpodstatnejšie. Musia sa na nás tešiť a vedieť, že ich za týždeň čaká ďalší program plný zábavy, radosti a smiechu.

Senica-Plus-Gooal-Academy5

Kedy a kde sa program uskutočňuje?

Chodíme priamo do materských škôl za deťmi v čase vyučovania. V tom vidíme veľkú výhodu pre deti, pretože sú vo svojom dôverne známom prostredí, ako aj pre rodičov, ktorí ich nemusia nikam voziť po vyzdvihnutí zo škôlky.

Čo sa týka frekvencie nášho programu, v každej škôlke sme raz do týždňa. Program trvá 45 minút, aby si deti zvykali na režim v škole.

Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke Mgr. Marte Haslovej, ako aj všetkým pani učiteľkám v senických škôlkach, ktorým sa náš program páčil a tým umožnili Gooal Academy fungovať v Senici. Ďakujeme!