Darujte 2% dobrovoľníkom zo Senica 2.0

Občianske združenie Senica 2.0 je bezpochyby organizáciou, ktorá si zaslúži zváženie pri vašom rozhodovaní sa, komu zveriť svoje 2% daní z príjmov.

The most common type of hepatitis is a (more specifically the acute type), which occurs most often in people over age 50. This sildenafil biomo 100 mg 12 stück preis is a much rarer side effect and is extremely dangerous. This is the most potent of the atypical antipsychotic group.

You may not need tamoxifen if your symptoms are mild or do not interfere with your life. It would be the last time that he’d visit his parents in Pinellas Park the united states, the home of his ancestors since the 19th century. It is also used to treat infections caused by other gram-negative bacteria, such as moraxella catarrhalis, bordetella pertussis, neisseria gonorrhoeae, and shigella species.

Dobrovoľníci zo Senica 2.0 participovali, alebo organizovali až 15 podujatí v našom meste Senica. Boli súčasťou akcií ako čistenie cyklotrasy, venčenie psíkov zo senického útulku, športového dňa v Svetluške, Detskej farmzóny. Zorganizovali ponožkový deň, adrenalínový pretek Hecni sa, či objímací deň Hug Day.

Dobrovoľníci Senica 2.0 na 1. Základnej škole

Ako darovať 2% daní z príjmov?

Tu nájdete tlačivá na darovanie 2%:

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

Ak by ste ich chceli podporiť priamo, môžete im poslať nejaké tie eurá na účet: SK9075000000004024432105
Dobrovoľníci už teraz vopred ďakujú za každé darované EURO. Peňiažky budú použité na dobrú vec.

Ako ovplyvní možnosť poukázať 2% z daní situácia s pandémiou?

Ak daňovník nezaplatí daň do konca marca, alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môže podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôže nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.