Darujte 2% dobrovoľníkom zo Senica 2.0

Občianske združenie Senica 2.0 je bezpochyby organizáciou, ktorá si zaslúži zváženie pri vašom rozhodovaní sa, komu zveriť svoje 2% daní z príjmov.

Dobrovoľníci zo Senica 2.0 participovali, alebo organizovali až 15 podujatí v našom meste Senica. Boli súčasťou akcií ako čistenie cyklotrasy, venčenie psíkov zo senického útulku, športového dňa v Svetluške, Detskej farmzóny. Zorganizovali ponožkový deň, adrenalínový pretek Hecni sa, či objímací deň Hug Day.

Dobrovoľníci Senica 2.0 na 1. Základnej škole

Ako darovať 2% daní z príjmov?

Tu nájdete tlačivá na darovanie 2%:

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

Ak by ste ich chceli podporiť priamo, môžete im poslať nejaké tie eurá na účet: SK9075000000004024432105
Dobrovoľníci už teraz vopred ďakujú za každé darované EURO. Peňiažky budú použité na dobrú vec.

Ako ovplyvní možnosť poukázať 2% z daní situácia s pandémiou?

Ak daňovník nezaplatí daň do konca marca, alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môže podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôže nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.