CVČ vyhlásilo súťaže

Centrum voľného času nezaháľa a pripravilo v tomto období pre deti zopár súťaží. V našom článku Vám ich zhrnieme. Nezabudnite sa zapojiť a súťažiť o zaujímavé ceny.

It works by stopping or reducing the activity of an enzyme called aromatase (which makes female hormones from androstenedione), which is an enzyme involved in ovulation, and also is involved in normal development and function of female organs. If you Gagny fluconazol bestellen want more information about how nolvadex online works, you should contact us to get more details. Your hormones are your life force, so it is important that your medication work as good for your life force as you do for your hormones.

When you have a good brand of aciclovir over the counter in miami, you can get the best price. Tamoxifen slower is used in the treatment of breast cancer in women who have had it. You can get help for the condition and it's treatment by visiting the website of a local doctor.

Koronavírus mojimi očami

výtvarná súťaž

KATEGÓRIE:

  1. kategória:
  2. kategória: žiaci 6-10 rokov
  3. kategória: žiaci 11-15 rokov

KAŽDÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ:

  • meno a priezvisko, názov práce, veková kategória, adresa školy, e-mail autora

FORMÁT PRÁC: výkres formátu A4, A3, A2

Práce treba doručiť do 17.6.2020 na adresu – CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica a na mailovú adresu gerda.fodorova.cvc@gmail.com

KONTAKT: Mgr. GERDA FODOROVÁ 0944 063 607, CVČ Senica 034/ 651 35 39

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE TU NA TOMTO ODKAZE

Príbeh zo Stonožky

fotograficky alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ Stonožka Senica

Kategórie súťaže:

 I. Fotografická časť – fotografie z rokov 2015 – 2020

II. Literárna časť – pôvodná próza (nie je obmedzené rokom príbehu)

Vekové kategórie:  od 9-18 rokov

Fotografiu alebo príbeh treba zaslať do 1.6.2020 ako prílohu na e-mail: dana.kopecka.cvc@gmail.com

Do e-mailu treba uviesť: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, NÁZOV snímky, adresu bydliska, e-mail a číslo telefónu kontaktnej osoby a ku každej fotke či koláži aj dve, tri výstižné

PROPOZÍCIE NA TOMTO ODKAZE

1. ročník literárnej súťaže pre mládež

ČO POTOM?

V spolupráci so Študentským parlamentom Senica a Radou mládeže Trnavského kraja vyhlasujú 1. ročník literárnej súťaže pre mládež Čo potom?

Charakteristika súťaže:

Cieľom nepostupovej amatérskej súťaže Čo potom? je vzbudiť záujem žiakov a študentov o situáciu okolo nás a jej dôsledky. Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť rozvinúť kritické i kreatívne myslenie, prezentovať inšpiratívne návrhy, či vlastné riešenia na aktuálnu situáciu. Členovia Študentského parlamentu v Senici sa preto rozhodli usporiadať literárnu súťaž, s témami týkajúcimi sa koronavírusu. Radi by sme takto podporili mladých autorov v tvorbe, napriek nepriaznivým podmienkam,a otvorili priestor na diskusiu. Takže, ak si študent vo veku stredoškoláka, neváhaj a prihlás sa! Napíš svoj názor ČO POTOM, fantázii sa medze nekladú. Súťaží sa o skvelé ceny.

Podmienky súťaže:

1. Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku 14–19 rokov, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (časopisy, tlač, brožúry sa nerátajú)

2. Súťažiaci môžu zaslať max. DVA PROZAICKÉ útvary v rozsahu max. 5 strán formátu A4, každá napísaná samostatne. Práce a prihlášky sa zasielajú len v elektronickej podobe (word). Práca nesmie byť podpísaná – potrebné údaje budú uvedené v priloženej prihláške

3. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov

4. Vekové kategórie súťaže: 14 –16 rokov a 17 –19 rokov

5. Témy súťaže: hlavná téma „Pandémia 2020 a čo bude po nej“ inšpiratívne námety: ekonomika, ekológia, šport, kultúra, ale i vzťahy, ľudské práva, spolupatričnosť, sloboda pohybu, spoločnosť, atď.

6. Literárne formy: úvaha, esej, fejtón, poviedka…(nie je presne určené)7.Víťazi súťaže v každej kategórii získajú finančnú odmenu, ostatní úspešní účastníci na 2. a 3. miestach získajú vecnú odmenu.

8. Víťazné práce budú publikované v regionálnej tlači Trnavského kraja.

Uzávierka prác: 10. júna 2020

Záväznú prihlášku a súťažné práce treba poslať na e-mail: zsparlamentse@centrum.sk

Termín vyhlásenia výsledkov: do 10. júla 2020

(ak budú povolené podujatia v menšom počte účastníkov, bude v Senici zorganizované slávnostné vyhodnotenie, súčasťou poroty a hostí, s prezentáciou víťazných prác…)

PROPOZÍCIE NA TOMTO ODKAZE

Zdroj web https://cvc-senica.webnode.sk/aktuality/.