Aj Trnavský kraj hľadá hrdinov. Počas Týždňa dobrovoľníctva

Chcete si vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom? Prihláste sa do 16. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva.


Zažiť dobrovoľníctvo na vlastnej koži, pomôcť tam, kde je to potrebné, spoznať nových ľudí, nové miesta a popritom všetkom sa aj zabaviť – to je myšlienkou aj tohto ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa koná už 16.-krát naprieč celým Slovenskom. V týždni od 20. do 26. mája sa bude šíriť dobro až v siedmich samosprávnych krajoch, ktoré sú do kampane zapojené. Trnavský kraj nie je výnimkou a na našom území Týždeň dobrovoľníctva zastrešuje Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.

Na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk si dobrovoľníci – jednotlivci aj kolektívy – môžu už teraz vyberať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie. Záujemcovia si pritom môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá im vyhovuje lokalitou a časom konania a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti.

dva roky fungovania

„Teší nás, že sa nám za dva roky fungovania nášho centra podarilo nadviazať spoluprácu s mnohými skvelými organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi v rámci nášho kraja. Aj vďaka nim sme mohli sprostredkovať dobrovoľníkom v našom regióne množstvo zaujímavých ponúk, prostredníctvom ktorých si môžu vyskúšať dobrovoľníctvo na vlastnej koži,“ uvádza Zuzana Šujanová, riaditeľka Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.
Kampaň k Týždňu dobrovoľníctva nesie posolstvo, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. A že spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Preto znázorňuje dobrovoľníkov ako hrdinov – malých veľkých skutkov.

aktivity organizácií

A aké aktivity si pripravili organizácie tento rok? Dobrovoľníci sa budú môcť zapojiť do záchrany hradov Dobrá Voda či Korlátko, čistenia kaštieľa v Seredi, podať pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení Dňa rodiny alebo komunitnom stretnutí s deťmi ohrozenými sociálnym vylúčením v Trnave.

Trnavská Baterkáreň

Trnavská Baterkáreň si pre záujemcov o dobrovoľníctvo pripravila hneď tri ponuky, a to pomoc v reuse centre, na kurze šitia a výpomoc na výmennom podujatí Swap. Prihlásení dobrovoľníci si budú môcť vyskúšať manuálnu prácu pri preberaní prinesených vecí a predmetov, asistovaní lektorke kurzu, ale i dať priestor svojej kreativite pri tvorbe videí a fotografií z podujatia.

Senica

V Senici sa bude dobrovoľníčiť celý týždeň, miestne centrum voľného času a OZ Senica 2.0 si pripravili viacero aktivít od zbierania odpadkov, cez venčenie psíkov v útulku až po program pre deti.

Rodinné centrum Bambuľkovo

Rodinné centrum Bambuľkovo v Galante plánuje jarné upratovanie a potrebuje pomocníkov.

Gymnázium Pierra De Coubertina

Gymnázium Pierra De Coubertina v Piešťanoch zase chystá veľké čistenie mesta so zapojením svojich žiakov aj Služieb mesta Piešťany. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú aj ďalšie školy a viaceré domovy sociálnych služieb – v Holíči, Rohove, Skalici, Pastuchove aj Šintave.
Zapojených je celkom 27 subjektov takmer vo všetkých okresoch kraja a naplánovali spolu 38 zaujímavých aktivít, niektoré sú dokonca aj viacdňové.

Stačí si vybrať: https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/trnavsky-kraj/

V poradí už 16. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Podporili ju aj viaceré známe osobnosti, ktoré sa stali jej ambasádormi. V Trnavskom kraji je to slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet Danka Barteková.
Partnermi v Trnavskom kraji sú Trnavský samosprávny kraj, Krajská inovačná rozvojová agentúra, Trnavské rádio a Nadačný fond Kaufland.

(TS)